Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κ. Σπ. Χουλιάρα

Η δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του κ. Σπύρου Χουλιάρα, μεταπτυχιακού φοιτητή του ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις», με θέμα: «Αλυκές Μεσολογγίου: Ιστορία, Πολιτιστική κληρονομιά και Διαχείριση», θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 01 Ιουλίου και ώρα 14:00.

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή

Παναγιώτα Πάντζου, Επίκ. Καθηγήτρια (επιβλέπουσα)

Καλή Τζώρτζη, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Γεωργία-Κλειώ Γκουγκουλή, Επίκ. Καθηγήτρια

Skip to content