Ημέρα: 28 Ιουνίου 2021

Αρχική / 2021 / Ιούνιος / 28 (Δευτέρα)
Άρθρο

Προκηρύξεις επιλογής υποτρόφων από έσοδα κληροδοτημάτων Τριανταφυλλίδη και Αφών Ζωσιμά

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη. [αρχείο pdf από τον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρηκσευμάτων] Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020,...

Άρθρο

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κ. Σπ. Χουλιάρα

Η δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του κ. Σπύρου Χουλιάρα, μεταπτυχιακού φοιτητή του ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις», με θέμα: «Αλυκές Μεσολογγίου: Ιστορία, Πολιτιστική κληρονομιά και Διαχείριση», θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 01 Ιουλίου και ώρα 14:00. Η τριμελής εξεταστική επιτροπή Παναγιώτα Πάντζου, Επίκ. Καθηγήτρια (επιβλέπουσα) Καλή Τζώρτζη, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών...

Skip to content