Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κ. Β. Υφαντή

Τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου και ώρα 12.00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του κ. Βασίλη Υφαντή, μεταπτυχιακού φοιτητή του ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις», με θέμα «Δημιουργική πόλη και αστική ανάπτυξη».

Ο επιβλέπων

Θεόδωρος Κουτσομπίνας

Skip to content