Ημέρα: 22 Ιουνίου 2021

Αρχική / 2021 / Ιούνιος / 22 (Τρίτη)
Άρθρο

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κ. Γ. Κούρτη

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του κ. Γεωργίου Κούρτη, μεταπτυχιακού φοιτητή του ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις», με θέμα «Δικτυακές τεχνολογίες και ψηφιακές εφαρμογές οπτικοποίησης ιστορικών γεγονότων και διακίνησή τους σε δικτυακό περιβάλλον. Απόψεις και απαιτήσεις μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.» Θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Ιουνίου και ώρα 11.00 π.μ. Η τριμελής εξεταστική επιτροπή Δημήτριος...

Skip to content