Ορκωμοσία προπτυχιακών φοιτητών – Ιούλιος 2021

Τα άτομα που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών» του Τμήματος και επιθυμούν να λάβουν το πτυχίο τους κατά την απονομή περιόδου Ιουλίου 2021, παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος από την Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021 έως και τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 μέσω email προς secr-ha@upatras.gr ή gramdppnt@upatras.gr:

  • αίτηση ορκωμοσίας για λήψη πτυχίου [αρχείο doc] [αρχείο pdf]
  • αντίγραφο ταυτότητας

Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης ορκωμοσίας εκπρόθεσμα, παρακαλούμε να φροντίσετε για την υποβολή της αίτησής σας αποκλειστικά εντός της δοσμένης αυστηρής προθεσμίας.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Skip to content