Ανακοίνωση : 1η συνάντηση ΕΠ612. Χώρος και Πολιτισμός: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις – M. Κατσιάνης

Η πρώτη τηλεδιάσκεψη για το μάθημα «ΕΠ612. Χώρος και Πολιτισμός: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις» θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της εφαρμογής Zoom την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 9.00 π.μ. Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/τές, όπως εγγραφούν στο eclass του μαθήματος για την εύρεση του σχετικού συνδέσμου.

Ο διδάσκων

Μ. Κατσιάνης

Skip to content