ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 (Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021)

Ορκωμοσία προπτυχιακών φοιτητών – Απρίλιος 2021

 

Τα άτομα που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών «Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών» του Τμήματος και επιθυμούν να λάβουν το πτυχίο τους κατά την απονομή Απριλίου 2021*, παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος έως και την Δευτέρα, 08 Μαρτίου  2021 μέσω email στο secr-ha@upatras.gr :

  • αίτηση ορκωμοσίας για λήψη πτυχίου [αρχείο word [αρχείο pdf  ]
  • αντίγραφο ταυτότητας

Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης ορκωμοσίας εκπρόθεσμα, παρακαλούμε να φροντίσετε για την υποβολή της αίτησής σας αποκλειστικά εντός της δοσμένης αυστηρής προθεσμίας.

*Στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID 19 που έχουν επιβληθεί και μέχρι την πλήρη επάνοδο του Ιδρύματος σε κανονική λειτουργία, ανεστάλησαν όλες οι  ορκωμοσίες των προπτυχιακών φοιτητών και των διδακτόρων καθώς και οι τελετές απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος,  και θα γίνεται αποκλειστικά   ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΙΤΛΩΝ – ( ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΤΙΤΛΩΝ-20-21 ΦΕΒ21 )

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Skip to content