ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της

κ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, φοιτήτριας του ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις» του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα:

«Αξιοποίηση σύγχρονων μορφών εικαστικής έκφρασης (ομάδα Gutai, Paul Jackson Pollock, Jean Tinguely, Niki de Saint Phalle, Takis και Christo) στην εκπαιδευτική διαδικασία με τη χρήση νέων τεχνολογιών με σκοπό τη συγκρότηση μιας βιβλιοθήκης σύγχρονης τέχνης»

θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 και ώρα 10:00 μέσω της εφαρμογής zoom.

Η τριμελής επιτροπή

Χρήστος Δ. Μεράντζας, Αναπληρωτής Καθηγητής (επιβλέπων)

Ιλιάνα Ζάρρα, Καθηγήτρια

Δημήτριος Κουκόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Skip to content