Προκήρυξη θέσεων ΠΑ Ακαδ. Έτους 2020-2021 με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας (πρώην ΔΠΠΝΤ)

Το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας (Πρώην ΔΠΠΝΤ)» σύμφωνα με την υπ. αριθμ 4736/27-10-2020 απόφαση έγκρισης τροποποίησης της πράξης από τη Διαχειριστική Αρχή, με Κωδικό ΟΠΣ 5030937 (ΕΚΤΠ01) με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών», παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με συμβολική αμοιβή (250 € το μήνα) και ασφάλεια (1% κατά κινδύνου), σε 43 φοιτητές/φοιτήτριες που φοιτούν στο 3ο ή στο 4ο έτος σπουδών του Τμήματος και μπορούν να επιλέξουν το μάθημα ΕΕ815 Πρακτική άσκηση σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών.

α) _ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_

β) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ_ΑΣΚΗΣΗΣ_ΙΑ

Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια του προγράμματος να καταθέσουν:

1. ΑΙΤΗΣΗ Συμμετοχής Φοιτητή στην Πρακτική Άσκηση
2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (στο emaill της γραμματείας gramdppnt@upatras.gr)
3. Συνοδευτική Επιστολή
4. Βιογραφικό Σημείωμα
Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατίθενται από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 έως και την Παρασκευή 05 Φεβρουαρίου 2021 στη γραμματεία.

Τηλεδιάσκεψη παρουσίασης προγράμματος Πρακτικής Άσκησης 2020-21.

Κατόπιν αιτήματος από πολλούς συναδέλφους σας η τηλεδιάσκεψη μέσω Zoom για την παρουσίαση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Τμ. Ιστορίας-Αρχαιολογίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19/01/2021, μία ώρα αργότερα από το προγραμματισμένο, δηλαδή στις 12.30-13.30.
Ο σύνδεσμος είναι διαθέσιμος στις ανακοινώσεις του eclass του σχετικού μαθήματος.

Μάρκος Κατσιάνης

Skip to content