ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις»: δήλωση μαθημάτων xειμερινού εξαμήνου 2020-21 (30.10.20- 22.11.20)

Η διαδικασία δήλωσης μαθημάτων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις» θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου https://progress.upatras.gr/

από  Παρασκευή 30.10.20- έως Κυριακή 22.11.20.

Οι   κανόνες δήλωσης που θα ισχύσουν για το χειμερινό 20-21είναι:

Α) ( ΠΜΣ έως 2017)

– για το Δ’ εξάμηνο: α) Όσοι φοιτητές  έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις των μαθημάτων και των τριών προηγούμενων εξαμήνων, οφείλουν να δηλώσουν διπλωματική εργασία.

β) Όσοι φοιτητές δεν έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις των μαθημάτων και των τριών προηγούμενων εξαμήνων, οφείλουν σε δήλωση έως, το ανώτερο, 3 οφειλόμενα μαθήματα (2 Υποχρεωτικά & 1 Επιλογής)  του 2ου εξαμήνου και δεν μπορούν να προβούν σε δήλωση της διπλωματικής εργασίας.

Β) ( ΠΜΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ)

– για το Δ’ εξάμηνο: α) Όσοι φοιτητές  έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις των μαθημάτων και των τριών προηγούμενων εξαμήνων, οφείλουν να δηλώσουν διπλωματική εργασία.

β) Όσοι φοιτητές δεν έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις των μαθημάτων και των τριών προηγούμενων εξαμήνων, οφείλουν σε δήλωση έως, το ανώτερο, 3 οφειλόμενα μαθήματα (2 Υποχρεωτικά & 1 Επιλογής)  του 2ου εξαμήνου και δεν μπορούν να προβούν σε δήλωση της διπλωματικής εργασίας.

Skip to content