Ανακοίνωση για το μάθημα «Αρχαία ελληνική γραμματεία ΙΙ»

Η πρώτη συνάντηση του μαθήματος «Αρχαία ελληνική γραμματεία 2» θα γίνει την Παρασκευή 09/10/2020, 3-6 μμ, με τη χρήση του λογισμικού Skype for Business. Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα να εγγραφούν σε αυτό στην πλατφόρμα eclass (https://eclass.upatras.gr/courses/CULTURE107/) όπου και θα βρουν τον σχετικό σύνδεσμο του μαθήματος.(στα Ανακοινώσεις, Κουβεντούλα).

Παρακαλώ για τη σύνδεση στην τηλεδιάσκεψη να χρησιμοποιείται ο ιδρυματικός λογαριασμός των συμμετεχόντων.

O διδάσκων

Χρήστος Ζαφειρόπουλος