Ανακοίνωση για το μάθημα «Μουσειολογία και Μουσειογραφία: Επιμέλεια και Σχεδιασμός Εκθέσεων»

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα «Μουσειολογία και Μουσειογραφία: Επιμέλεια και Σχεδιασμός Εκθέσεων» να εγγραφούν στην πλατφόρμα eclass (https://eclass.upatras.gr/courses/CULTURE139/) όπου αναρτώνται οι σχετικές πληροφορίες και ανακοινώσεις.

Η διδάσκουσα

Καλή Τζώρτζη