Ανακοίνωση για το μάθημα «Μουσεία: Προκλήσεις στον 21ο αιώνα»

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα «Μουσεία: Προκλήσεις στον 21ο αιώνα» να εγγραφούν στην πλατφόρμα eclass (https://eclass.upatras.gr/courses/CULTURE102/) όπου αναρτώνται οι σχετικές πληροφορίες και ανακοινώσεις.

Η διδάσκουσα

Καλή Τζώρτζη