Ανακοίνωση για το μάθημα «Υλικός Πολιτισμός»

Η έναρξη του μαθήματος θα γίνει την Τρίτη 6/10/2020 στις 12:00-15:00. Παρακαλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να επιλέξουν το μάθημα να εγγραφούν στο e-class, χρησιμοποιώντας τον πανεπιστημιακό τους λογαριασμό, για να λαμβάνουν τις ανακοινώσεις με τον σύνδεσμο στο Skype fοr Business. Ο σύνδεσμος για το μάθημα της Τρίτης θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 5/10.

Η διδάσκουσα

Κλειώ Γκουγκουλή