Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κας Ζ. Μπρίνια

Την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2020, ώρα έναρξης 10.00, σε διαδικτυακή συνεδρίαση, θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της κας Ζαχαρούλας Μπρίνια, μεταπτυχιακής φοιτήτριας του ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις», με τίτλο: «Art Experience: Η Θεωρία της Εμπειρίας της Τέχνης. Βιωματική & Αλληλεπιδραστική Τέχνη. Αξιοποίηση & Ανάδειξη του Πολιτισμού μέσα από τον Ψηφιακό, Εικονικό & Σύγχρονο Επαυξημένο Κόσμο».

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή

Δημήτριος Τσώλης, Επίκ. Καθηγητής (επιβλέπων)

Ιλιάνα Ζάρα, Αναπλ. Καθηγήτρια

Εύη Παπαϊωάννου, Επίκ. Καθηγήτρια

Skip to content