Ανακοίνωση για το μάθημα «Μουσειολογία και Μουσειογραφία: Επιμέλεια και σχεδιασμός εκθέσεων»

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που δικαιούνται (είναι εγγεγραμμένοι/-ες στον κατάλογο του μαθήματος) και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 να εγγραφούν στο μάθημα «Μουσειολογία και Μουσειογραφία: Επιμέλεια και σχεδιασμός εκθέσεων-Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020» στην πλατφόρμα exams.eclass.upatras.gr το αργότερο μέχρι την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020.

Η εγγραφή στο σύστημα είναι υποχρεωτική.

Η διδάσκουσα

Καλή Τζώρτζη

Skip to content