Ανακοίνωση για το μάθημα «Προχωρημένα Θέματα Δικτύων Διακίνησης Πολυμεσικού Περιεχομένου»

Όσοι φοιτητές είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους progress ή classweb και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 για το μάθημα Τ806 Προχωρημένα Θέματα Δικτύων Διακίνησης Πολυμεσικού Περιεχομένου (Τρίτη 8/9/2020), θα πρέπει να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο exams.eclass.upatras.gr το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020, ώρα 24.00, όπως είχε γίνει για την εξεταστική Ιουνίου.

Το μάθημα είναι ήδη διαθέσιμο στο exams.eclass.upatras.gr ως Προχωρημένα Θέματα Δικτύων Διακίνησης Πολυμεσικού Περιεχομένου – Εξεταστική Σεπτεμβρίου (Τ806).

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην εξεταστική του Ιουνίου. Περαιτέρω πληροφορίες για την εξέταση του μαθήματος θα ανακοινωθούν στο exams.eclass μετά το πέρας των εγγραφών.

Ο διδάσκων

Δημήτρης Κουκόπουλος

Skip to content