Ανακοίνωση για το μάθημα «Διαχείριση Ασφάλειας και Εμπιστοσύνης σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα»

Όσοι φοιτητές είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους progress ή classweb και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 για το μάθημα Τ704 Διαχείριση  Ασφάλειας και Εμπιστοσύνης σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα (Παρασκευή 11/9/2020), θα πρέπει να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο exams.eclass.upatras.gr το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020, ώρα 24.00, όπως είχε γίνει για την εξεταστική Ιουνίου.

Το μάθημα είναι ήδη διαθέσιμο στο exams.eclass.upatras.gr ως Διαχείριση Ασφάλειας και Εμπιστοσύνης σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα – Εξεταστική Σεπτεμβρίου (Τ704).

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην εξεταστική του Ιουνίου. Περαιτέρω πληροφορίες για την εξέταση του μαθήματος θα ανακοινωθούν στο exams.eclass μετά το πέρας των εγγραφών.

Ο διδάσκων

Δημήτρης Κουκόπουλος

Skip to content