Ανακοίνωση για το μάθημα «Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης της Δύσης ΙΙ»

Όσα άτομα είναι εγγεγραμμένα στους καταλόγους progress είτε classweb και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 για το μάθημα Π504 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης της Δύσης ΙΙ, θα πρέπει να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο exams.eclass το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020, ώρα 24.00.

Το μάθημα είναι ήδη διαθέσιμο στο exams.eclass ως Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης της Δύσης ΙΙ (Εξέταση Σεπτεμβρίου 2020) (Π504 – ΠΠΣ ΔΠΠΝΤ).

Μετά την εγγραφή σας στο exams.eclass θα λάβετε στο λογαριασμό email που χρησιμοποιήσατε για την εγγραφή σας οδηγίες και πληροφορίες για την εξέταση του μαθήματος.

Η διδάσκουσα

Ιλιάνα Ζάρρα

Skip to content