Ανακοίνωση για το μάθημα «Ζητήματα στην Ιστορία της Τέχνης»

Όσα άτομα είναι εγγεγραμμένα στους καταλόγους progress είτε classweb και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 για το μάθημα ΕΠ707 Ζητήματα στην Ιστορία της Τέχνης, θα πρέπει να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο exams.eclass το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020, ώρα 24.00.

Το μάθημα είναι ήδη διαθέσιμο στο exams.eclass ως Ζητήματα στην Ιστορία της Τέχνης (Εξέταση Σεπτεμβρίου 2020) (ΕΠ707 – ΠΠΣ ΔΠΠΝΤ).

Μετά την εγγραφή σας στο exams.eclass θα λάβετε στο λογαριασμό email που χρησιμοποιήσατε για την εγγραφή σας οδηγίες και πληροφορίες για την εξέταση του μαθήματος.

Η διδάσκουσα

Ιλιάνα Ζάρρα

Skip to content