Μήνας: Ιούνιος 2020

Αρχική / 2020 / Ιούνιος
Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Πληροφοριακά Συστήματα»

Εφόσον είστε επί πτυχίω και επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην εξέταση Ιουνίου 2020 για το μάθημα Τ601 Πληροφοριακά Συστήματα (ΔΕΑΠΤ), η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως την Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020, ώρες 12.00-15.00, θα πρέπει: να εγγραφείτε στο μάθημα στο eclass (https://eclass.upatras.gr/courses/DEAPT239/) και το αργότερο μέχρι την Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020, ώρα 22.00 να επιβεβαιώσετε την...

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Βάσεις Δεδομένων»

Εφόσον είστε επί πτυχίω και επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην εξέταση Ιουνίου 2020 για το μάθημα Υ304 Βάσεις Δεδομένων (ΔΕΑΠΤ), η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως την Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020, ώρες 9.00-12.00, θα πρέπει: να εγγραφείτε στο μάθημα στο eclass (https://eclass.upatras.gr/courses/DEAPT127/) και το αργότερο μέχρι την Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020, ώρα 22.00 να επιβεβαιώσετε την...

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Μουσειολογία και Μουσειογραφία: επιμέλεια και σχεδιασμός εκθέσεων»

Παρακαλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα μουσειολογίας κατά την περίοδο Ιουνίου 2020 να υποβάλουν τη σχετική δήλωση, η οποία έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα eclass, μέχρι 7 Ιουνίου 2020, ώρα 23.59. Η διδάσκουσα Καλή Τζώρτζη

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Μουσειολογία»

Παρακαλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα μουσειολογίας κατά την περίοδο Ιουνίου 2020 να υποβάλουν τη σχετική δήλωση, η οποία έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα eclass, μέχρι 7 Ιουνίου 2020, ώρα 23.59. Η διδάσκουσα Καλή Τζώρτζη

Άρθρο

Ανακοίνωση για τα μαθήματα μουσειολογίας (Y302, Π501)

Παρακαλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα μουσειολογίας κατά την περίοδο Ιουνίου 2020 να υποβάλουν τη σχετική δήλωση, η οποία έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα eclass, μέχρι 7 Ιουνίου 2020, ώρα 23.59. Η διδάσκουσα Καλή Τζώρτζη

Skip to content