Ανακοίνωση για το μάθημα «Λαϊκά δρώμενα, τελετουργίες και αναπαραστάσεις»

Παρακαλούνται οι φοιτητές /τριες κανονικής φοίτησης (Η εξάμηνου) που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα, να προβούν στις παρακάτω ενέργειες

Α) να εγγραφούν για εξέταση μέχρι την Τετάρτη 17/6/2020 ώρα 22:00 στο μάθημα «Λαϊκά Δρώμενα, Τελετουργίες και Αναπαραστάσεις» στο σύστημα https://exams.eclass.upatras.gr/.

Β) Να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στέλνοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της διδάσκουσας μέχρι την Τετάρτη 17/6/2020 ώρα 22:00. Η δήλωση εξέτασης θα πρέπει να περιλαμβάνει: Ονοματεπώνυμο, Αριθμό Μητρώου φοιτητή/τριας και τον τίτλο του μαθήματος.

Και τα δύο βήματα είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις. Με την εγγραφή στο σύστημα οι εξεταζόμενοι/ες φοιτητές/τριες αποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε εξ αποστάσεως εξετάσεις (σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου και τις συστάσεις/οδηγίες του Πανεπιστημίου Πατρών).

Η διδάσκουσα

Κλειώ Γκουγκουλή

Skip to content