Ανακοίνωση για το μάθημα «Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού»

Παρακαλούνται MONO οι επί πτυχίω φοιτήτριες/φοιτητές να προχωρήσουν άμεσα στην εγγραφή τους για εξέταση στο μάθημα «Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού» στο σύστημα https://exams.eclass.upatras.gr/.

Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για όσες/όσους απέστειλαν ήδη ηλεκτρονικό μήνυμα εγγραφής στις εξετάσεις.

Η εγγραφή στη συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι η μόνη που παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική του συγκεκριμένου μαθήματος.

Η διαδικασία είναι απαραίτητη γιατί με την εγγραφή τους στο σύστημα οι εξεταζόμενες/οι φοιτήτριες/τές αποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε εξ αποστάσεως εξετάσεις (σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου και τις συστάσεις/οδηγίες του Πανεπιστημίου Πατρών).

Η διδάσκουσα

Κλειώ Γκουγκουλή