Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα (υποβολή αιτήσεων: 4.6-6.7.2020)

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 67882/Ζ1/03-06-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ., οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 υποβάλλονται μέσω του ιστοτόπου https://stegastiko.minedu.gov.gr στο διάστημα από 4 Ιουνίου έως 6 Ιουλίου 2020.

Επισημαίνεται ότι, για την τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και προς τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού covid-19, η υποβολή των συμπληρωματικών δικαιολογητικών θα γίνεται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά στο e-mail: mstergiou@upatras.gr (τηλ. 26410-74169) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, Γ. Σεφέρη 2, Β κτίριο, Αγρίνιο, κα Μαρία Στέργιου, το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση έως 18 Σεπτεμβρίου 2020. Επιπλέον, θα πρέπει να προσκομίζονται συμπληρωματικά έγγραφα που περιγράφονται λεπτομερώς στη σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών