Ανακοίνωση για το μάθημα «Πληροφοριακά Συστήματα»

Εφόσον είστε επί πτυχίω και επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην εξέταση Ιουνίου 2020 για το μάθημα Τ601 Πληροφοριακά Συστήματα (ΔΕΑΠΤ), η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως την Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020, ώρες 12.00-15.00, θα πρέπει:

  1. να εγγραφείτε στο μάθημα στο eclass (https://eclass.upatras.gr/courses/DEAPT239/) και
  2. το αργότερο μέχρι την Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020, ώρα 22.00 να επιβεβαιώσετε την πρόθεσή σας συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται στη φόρμα: https://forms.gle/ejMJSfiifFgb2kVh8

Άτομα που δεν θα επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους, δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στην εξέταση Ιουνίου 2020 για το μάθημα.

Η φόρμα θα παραμείνει ενεργή έως την Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020, ώρα 22.00.