Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2020: πρόγραμμα (φάση Ι)

Στον ιστότοπο του Τμήματος, στην ενότητα Προπτυχιακά > Πρόγραμμα Εξετάσεων ανακοινώθηκε το πρόγραμμα για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2020 για άτομα επί πτυχίω.

Προσέξτε ότι για τα μαθήματα εαρινού εξαμήνου που εξετάζονται την Τρίτη, 23 Ιουνίου και προσφέρονται από διδάσκοντες του ΤΔΕΑΠΤ, η εξέταση απευθύνεται σε όλα τα άτομα (επί πτυχίω και εντός κανονικής διάρκειας φοίτησης).