Ανακοίνωση για το μάθημα «Αλγοριθμικά θέματα ασύρματων δικτύων»

Παρακαλώ το άτομο με ΑΜ 806 να ελέγξει το ιδρυματικό του email και να αποκριθεί άμεσα στα ζητούμενα.

Ευχαριστώ προκαταβολικά για τη συνεργασία.