Ανακοίνωση για το μάθημα «Υπολογιστική επιστήμη και πολιτισμός»

Παρακαλώ τα άτομα με ΑΜ: 577, 743, 806, 868, 1052754, 1056057 να ελέγξουν το ιδρυματικό τους email και να αποκριθούν άμεσα στα ζητούμενα.

Ευχαριστώ προκαταβολικά για τη συνεργασία.