Ανακοίνωση για το μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων»

Οι αναπληρώσεις του μαθήματος θα διεξαχθούν την Κυριακή στις 17/5 (6-9 ΜΜ) και Παρασκευή 22/5 (6-9 ΜΜ).

Ο διδάσκων

Θεόδωρος Κουτσομπίνας