Προπτυχιακές υποτροφίες ΙΚΥ/ΕΚΟ 2017-18 – συμπληρωματική πρόσκληση (10-21.2.2020)

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ενημερώνει τους υποψήφιους της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες -Β’ Κύκλος» (ακαδημαϊκού έτους 2017- 18), ότι έγιναν τροποποιήσεις στους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης των προπτυχιακών υποτροφιών, ως προς (α) τον ορισμό της μονογονεϊκής οικογένειας και (β) τη μοριοδότηση εξαρτώμενων μελών.

Κατόπιν αυτών των τροποποιήσεων είναι δυνατή η ένταξη στον πίνακα επιλεγέντων υποψηφίων συμπληρωματικών υποψηφίων, τους οποίους επηρεάζουν οι επικαιροποιημένοι όροι και προϋποθέσεις. Οι υποψήφιοι αυτοί – εφόσον έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα βεβαιώσεις για επιτυχή εξέταση σε συγκεκριμένα ποσοστά μαθημάτων – καλούνται να υποβάλουν (ταχυδρομικώς ή ιδιοχείρως), το αργότερο έως την 21 Φεβρουαρίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στο ΙΚΥ (Τμήμα Υποτροφιών Προπτυχιακών Σπουδών, Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία) τα απαιτούμενα συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Για λεπτομέρειες δείτε τη συμπληρωματική πρόσκληση.

Skip to content