Ανακοίνωση για το μάθημα «Υλικός Πολιτισμός»

Άτομα στο 3ο έτος σπουδών που ακολουθούν την κατεύθυνση «Πολτισμικών Πόρων» μπορούν να επιλέξουν και το μάθημα ελεύθερης επιλογής ΕΠ512 ΠΕΧ Υλικός Πολιτισμός (5 ECTS).

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Skip to content