Ανακοίνωση για το μάθημα «Οπτικός Προγραμματισμός»

Την Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2019, δεν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στο πλαίσιο του μαθήματος Οπτικός Προγραμματισμός (λόγω ασθένειας).

Ο διδάσκων

Χρήστος Φείδας