«Ακροατές Πανεπιστημιακών Μαθημάτων» (χειμερινό εξάμηνο 2019)

Στο πλαίσιο της συνέχισης εφαρμογής του θεσμού του «Ακροατή Πανεπιστημιακών Μαθημάτων» από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών, καλούνται τα άτομα που ενδιαφέρονται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά από 30 Σεπτεμβρίου έως 21 Οκτωβρίου 2019.

Οι Ακροατές Πανεπιστημιακών Μαθημάτων:

  • έχουν δικαίωμα παρακολούθησης προπτυχιακών μαθημάτων αλλά δεν συμμετέχουν στις εξετάσεις, ούτε στις εργαστηριακές, κλινικές ή φροντιστηριακές ασκήσεις
  • δεν δικαιούνται των φοιτητικών παροχών (δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου, σίτιση, περίθαλψη, βιβλία, κλπ.).
  • λαμβάνουν από τη Γραμματεία του τμήματος ενδιαφέροντος κάρτα Ακροατή Πανεπιστημιακών Μαθημάτων η οποία ισχύει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και για συγκεκριμένα μαθήματα
  • δεν λαμβάνουν πιστωτικές μονάδες ECTS

Οι αιτήσεις εξετάζονται από τη Γενική Συνέλευση του κάθε τμήματος και τα ενδιαφερόμενα άτομα ενημερώνονται για την αποδοχή από τη Γραμματεία του τμήματος αυτού.

Συντονιστής του θεσμού έχει οριστεί η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών (Πανεπιστημιούπολη, Κτίριο Α, Ισόγειο, τηλ. επικοινωνίας 2610 996630, 2610 969046)

Skip to content