Σίτιση φοιτητών για ακαδημαϊκό έτος 2019-20 (περίοδος αιτήσεων 3.9-25.10.2019)

Σύμφωνα με την από 2.9.2019 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών, άτομα που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ενδιαφέρονται να σιτίζονται δωρεάν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση https://sitisi.upatras.gr, δίνοντας username/password που διαθέτουν από 3 Σεπτεμβρίου έως 25 Οκτωβρίου 2019.

Δικαιολογητικά και όρια εισοδήματος (για έδρα Αγρίνιο)

Σύνδεσμος προς την πρωτότυπη ανακοίνωση

Skip to content