Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κας Κ. Λυκούδη

Την Τρίτη, 9 Ιουλίου 2019, ώρα 16.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας (Παλαιό Μουσικό Σχολείο, Άγιος Ιωάννης Ρηγανάς, Σεφέρη 2, Αγρίνιο, 1ος όροφος), θα γίνει η δημόσια παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της κας Κωνσταντίνας Λυκούδη, μεταπτυχιακής φοιτήτριας του ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις», με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών«.

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή

Δημήτρης Τσώλης, Επίκ. Καθηγητής (επιβλέπων)

Γεώργιος Παυλίδης, Καθηγητής

Εμμανουήλ Τζαγκαράκης, Επίκ. Καθηγητής