Δικαιολογητικά για συμμετοχή σε ορκωμοσία Ιουλίου 2019 για ΔΜΣ

Πρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τήτριες του τμήματος που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία Ιουλίου 2019, από Τετάρτη 19/06 έως Κυριακή 23/06/2019, να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος με email στο secr-ha@upatras.gr ή με fax στον αριθμό 2641074230:

  1. Αίτηση ορκωμοσίας
  2. Φωτοτυπία Ταυτότητας
  3. Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Skip to content