Υπενθύμιση για την εξέταση του μαθήματος «Αλγοριθμικά θέματα Ασύρματων Δικτύων»

Υπενθυμίζω ότι εφόσον είστε επί πτυχίω, έχετε συμπεριλάβει το μάθημα Αλγοριθμικά θέματα Ασύρματων Δικτύων στη δήλωση μαθημάτων σας για το εαρινό εξάμηνο 2019 και επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην τελική εξέταση (την Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019) παρακαλώ επιβεβαιώστε συμπληρώνοντας τα ζητούμενα στοιχεία στο σύνδεσμο:

https://forms.gle/QPb5XAP9sTyVwGpJ9

Ο σύνδεσμος αυτός θα παραμείνει ενεργός έως την Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019, ώρα 22.00.

Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.

Ευχαριστώ προκαταβολικά για τη συνεργασία.