Υπενθύμιση για την εξέταση του μαθήματος «Διακριτά Μαθηματικά»

Παρακαλώ τα άτομα επί πτυχίω που επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους στην τελική εξέταση για το μάθημα Διακριτά Μαθηματικά, που θα πραγματοποιηθεί 24 Ιουνίου 2019, να ελέγξουν το email που καταχώρησαν κατά την επιβεβαίωση για συμπληρωματικές πληροφορίες και οδηγίες.

Υπενθυμίζω ότι εφόσον είστε επί πτυχίω, έχετε συμπεριλάβει το μάθημα Διακριτά Μαθηματικά στη δήλωση μαθημάτων σας για το εαρινό εξάμηνο 2019 και επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην τελική εξέταση παρακαλώ επιβεβαιώστε συμπληρώνοντας τα ζητούμενα στοιχεία στο σύνδεσμο:

https://forms.gle/yrv2F9axuR12izan7

Ο σύνδεσμος αυτός θα παραμείνει ενεργός έως την Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019, ώρα 22.00.

Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.

Ευχαριστώ προκαταβολικά για τη συνεργασία.