Ανακοίνωση για την εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού»

Εξεταστέα ύλη (σύμφωνα με την αρθρογραφία ανά μάθημα, βλ. διάγραμμα)

Η εξεταστέα ύλη σε μορφή αρχείου pdf

Ενότητα Ι: Το παιχνίδι
 • Αυγητίδου 13-21, Huizinga 28-29 και 49-52, Laburthe-Tolra -Warnier 258-259, Schwartzman κεφ.4
 • Schwartzman κεφ.4. και ΕΙΤΕ Γκουγκουλή 2000, 14-27 και 40-68, ΕΙΤΕ Γκουγκουλή2001, 57-64.
 • Αυγητίδου 22-28, Schwartzman κεφ.6. και ένα από τα παραδείγματα αναλύσεων, είτε Αργυριάδη 87-100 είτε Rossie 57-70.
 • Goodwin όλο, Grugeon όλο, Lever, όλο, Schwartzman, κεφ. 6.
 • Γκουγκουλή 2000, 371-411, Kline-Smith 45-55.
 • Casell-Jenkins, όλο, Kline-Witherford-De Peuter όλο, McNamee όλο, Χρήστου κεφ.8.
Ενότητα ΙΙ Τα λαϊκά παραμύθια
 • Αυδίκος 57-64, 67-76 και 145-153, Χατζητάκη-Καψωμένου 56-58,62-67,76-84,89-91.
 • Αλεξιάδης (όλο), Καπλάνογλου 97-108, 113-126, 134-146, Σκουτέρη-Διδασκάλου 26-30.
 • Δημητρίου-Κοτσώνη 73-75, Σκουτέρη-Διδασκάλου 59-66, Χατζητάκη-Καψωμένου 76-84 και 89-91. Μπρούσκου, όλο.
 • Καπλάνογλου 121-122, Παπαχριστοφόρου, όλο. Σκουτέρη-Διδασκάλου, όλο.
 • EITE παραμύθια και λογοτεχνία: Γεργατσούλης 57-62, Καπλάνογλου, 148-151, 177-186, 200-211,213-221 και 228-231, Χατζητάκη-Καψωμένου 52-54.
 • EITE παραμύθια και νέες τεχνολογίες: Zipes 63-82, Κούρτη 44-62.

Η διδάσκουσα

Κλειώ Γκουγκουλή