Ανακοίνωση για την εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Εισαγωγή στο Λαϊκό Πολιτισμό»

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με βάση το διάγραμμα του μαθήματος και την εξεταστέα ύλη που ανακοίνωσε η Ρ. Ζερβού στο χειμερινό εξάμηνο 2018-19 και είναι αναρτημένη στο e-class.

Η εξεταστέα ύλη σε μορφή αρχείου pdf

Η διδάσκουσα

Κλειώ Γκουγκουλή