Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος «Αλγοριθμικά θέματα Ασύρματων Δικτύων»

Εφόσον έχετε συμπεριλάβει το μάθημα Αλγοριθμικά θέματα Ασύρματων Δικτύων στη δήλωση μαθημάτων σας για το εαρινό εξάμηνο 2019 και επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην τελική εξέταση που θα πραγματοποιηθεί 21 Ιουνίου 2019, ώρες 15.00-18.00, παρακαλώ επιβεβαιώστε συμπληρώνοντας τα ζητούμενα στοιχεία στο σύνδεσμο:

https://forms.gle/QPb5XAP9sTyVwGpJ9

Ο σύνδεσμος αυτός θα παραμείνει ενεργός έως την Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019, ώρα 22.00.

Αμέσως μετά θα λάβετε στο email που δηλώσατε το πρόγραμμα και οδηγίες για την εξέταση.

Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.

Ευχαριστώ προκαταβολικά για τη συνεργασία.