Ανακοίνωση για το μάθημα «Αγγλικά για ειδικούς ακαδημαϊκούς σκοπούς»

Θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος «Αγγλικά για ειδικούς Ακαδημαϊκούς ακοπούς» την Πέμπτη 30 Μαΐου, ώρες 15:00-17:00 στην αίθουσα 103.

Η διδάσκουσα

Ράνια Κατσάρα

Skip to content