Παρουσίαση εργασιών για το μάθημα «Λαϊκά δρώμενα, τελετουργίες και αναπαραστάσεις»

Την Τετάρτη, 22/5/2019, στην αίθουσα 102 θα γίνει επαναληπτικό μάθημα και παρουσίαση εργασιών. Το μάθημα θα ξεκινήσει 13:30 λόγω της τακτικής γενικής συνέλευσης του Τμήματος.

Η διδάσκουσα

Κλειώ Γκουγκουλή

Skip to content