Ανακοίνωση για το μάθημα «Λαϊκά δρώμενα, τελετουργίες και αναπαραστάσεις»

Τη Δευτέρα, 20/5/2019, ώρες 15:00-18:00, στην αίθουσα 103 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος της 17/4.

Η διδάσκουσα

Κλειώ Γκουγκουλή

Skip to content