Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα ανασκαφής

Πρόκειται να συσταθεί ολιγομελής ομάδα φοιτητών για συμμετοχή σε ανασκαφή στην Αμφίπολη τον Αύγουστο 2019. Παρέχεται στέγη και ημιδιατροφή.

Τα άτομα που ενδιαφέρονται παρακαλούνται να συναντήσουν το Δ. Δαμάσκο στο γραφείο του για συμπληρωματικές πληροφορίες.

 

Skip to content