Ανακοίνωση για το μάθημα «Πληροφοριακά Συστήματα»

Η διδασκαλία του μαθήματος «Πληροφοριακά Συστήματα» με τον Γρ. Μπεληγιάννη για αύριο 19/4 αναβάλλεται.
Θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με το διδάσκοντα.

Ο διδάσκων

Γρηγόρης Μπεληγιάννης

Skip to content