Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών αποφάσισε σήμερα, 17 Απριλίου 2019, ομόφωνα τα εξής:

A. Τιμώντας την πολύχρονη ερευνητική και διδακτική διεπιστημονική οντολογία του τμήματος, και

Β. Την αναγνώριση αυτής μέσω της πρόσφατης πιστοποίησης του προγράμματος σπουδών του,

Δεν συμφωνεί με την κατάργηση του τμήματος εφ’ όσον η προτεινόμενη αλλαγή δεν μπορεί να υποστηριχθεί από την υφιστάμενη σύνθεση και όσμωση του επιστημονικού προσωπικού του τμήματος, ούτε εγγυάται την επιστημονική και επαγγελματική υπόσταση των φοιτητών και αποφοίτων του.

Skip to content