Ανακοίνωση για το μεταπτυχιακό μάθημα «Τεχνολογικά δίκτυα και ψηφιακές αναπαραστάσεις»

Το μεταπτυχιακό μάθημα «Τεχνολογικά δίκτυα και ψηφιακές αναπαραστάσεις», την Πέμπτη 18/4/2019, θα πραγματοποιηθεί στις 17.30 – 19.30.

Ο διδάσκων

Δημήτριος Τσώλης

Skip to content