Ανακοίνωση για το μεταπτυχιακό μάθημα «Τεχνολογικά Δίκτυα και Ψηφιακές Αναπαραστάσεις»

Ανακοινώνεται ότι λόγω Συνέλευσης του ΤΔΠΠΝΤ, το μάθημα «Τεχνολογικά Δίκτυα και Ψηφιακές Αναπαραστάσεις», την Τετάρτη 17/04/2019, θα ξεκινήσει στις 17:00.

Ο διδάσκων

Γιώργος Στυλιαράς