Ανακοίνωση για το μεταπτυχιακό μάθημα «Κοινωνιολογία του αστικού χώρου»

Την ερχόμενη Τρίτη 16 Απριλίου – όπως αναφέρεται και στο πρόγραμμα μαθημάτων – δεν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση για το μεταπτυχιακό μάθημα «Κοινωνιολογία του αστικού χώρου».

Η αντίστοιχη ύλη έχει ήδη καλυφθεί στις διαλέξεις του Μαρτίου.

Η διδάσκουσα

Κλειώ Γκουγκουλή